نظر شما چیست؟
از سال 1979 که کتاب نامدار پروفسور بک و همکاران او درباره کاربرد روش های شناختی و رفتاری در معالجه افسردگی چاپ شد، روش درمان شناختی به عنوان مؤثرترین روش درمان غیردارویی افسردگی مورد توجه قرار گرفته است.
کتاب حاضر که توسط پروفسور بک و با همکاری یانگ و دو نفر دیگر از شاگردان سابق بک نوشته شده اصول نظری و گام های عملی درمان شناختی- رفتاری کلاسیک و نیز شناخت درمانی طرحواره ای افسردگی را در اختیار درمانگران علاقه مند به معالجه افسردگی قرار می دهد...
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
175
کنگره :
‫‬‭RC537‫‬‭/د45 1394
دیویی :
‫‬‭‬‭616/852706
کتابشناسی ملی :
3906042
شابک :
‫‭978-600-93982-7-0

کتاب های مشابه درمان شناختی افسردگی