امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
«در سال ۱۹۹۴ میلادی (یازده سال قبل) شرکتی به نام «فیوچراستراتژی»، که بعدها به «پنتاگونو» معروف شد، در اتاق بازرگانی و صنعتی ایتالیا در مودنا به ثبت رسید و فعالیت خویش را در آن کشور و سراسر جهان آغاز کرد.

چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۹۹۸ میلادی، انگلیسی ها که ید طولایی در غارت اموال مردم دارند، با تأسیس شرکت «کوئیست اینترنشنال» که بعدها به «گلدکوئست» معروف گشت، مشغول اخّاذی از مردم شدند.

در سال ۲۰۰۰ میلادی بلژیکی ها هم درنگ را جایز ندانسته و دست به تأسیس شرکت «هفت الماس من» زدند، تا از قافله انسان های متمدّنی که به فکر جوانان بیکار و کم درآمد بودند! عقب نیفتند و بتوانند از این کلاه پشمی برای خود فراهم سازند.»

در این نوشتار سعی شده موسسات ناسالم اقتصادی که به طور مرموز به اغفال و فریب و چپاول مردم پرداخته و هر روز با نام و چهره ای متفاوت در گوشه ای از کشور مشغول فریب مردم مخصوصا جوانان فاقد شغل می شوند، را معرفی نموده و نقاب از چهره آنان کنار زده و ماهیت اصلی آنان را آشکار کند.
دیویی :
‫‬‭‬‭‬‭297/379
کتابشناسی ملی :
‫‬‭م85-41892
شابک :
964-8139-87-3
سال نشر :
1384
صفحات کتاب :
179
کنگره :
‫‬‭BP198/6‭ /ب15‬‫‬‭ع8 1384

کتاب های مشابه بازاریابی شبکه ای یا کلاهبرداری مرموز