امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
علّت این که عملکرد انسان در مقایسه با گفتار او تأثیر بیشتری دارد ـ البتّه در غیر انبیا و معصومین : ـ شاید این باشد که عمل انسان نشانه عقیده واقعی اوست. یعنی هنگامی که شخصی چیزی را در عمل پیاده می کند، انسان مطمئن می شود که این مسأله شایسته عمل کردن است؛ ولی امکان دارد سخن، با اعتقاد قلبی، متفاوت باشد، زیرا چه بسا انسان سخنانی را با زیبایی هرچه تمام تر بیان کند، ولی اعتقادی به آن نداشته باشد، به همین دلیل برخلاف آن عمل می کند. شاید بدین علّت امام صادق(ع) فرمودند :
شابک :
‫978-964-533-161-8‬
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
175
کنگره :
‫BP55/3‭‬ ‭/م7‫‬‭ع8 1390
دیویی :
‫‬‭297/998
کتابشناسی ملی :
3179376

کتاب های مشابه خاطراتی از استاد