امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
برای راحتی آموزش زبان فارسی همان چیزی را که می نویسیم بخوانیم یا هرچیزی را که تلفظ می کنیم بنویسیم.
برای مثال:
خواهر-خواندن- خواست- تمبر و...
هرکدام از اینکلمات چیزی که نوشته می شود خوانده نمی شود.
« به امید روزی که هر چیزی را که می نویسیم آن را بخوانیم»
صفحات کتاب :
135
کتابشناسی ملی :
4162464
شابک :
‫‬‭978-600-7840-05-4
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه زنگ تفریح زبان فارسی