نظر شما چیست؟
«تعیین اهداف» روندی قراردادی است که طی آن شما برای شرکت بازرگانی، تیم یا گروه تان برنامه و دستور کاری را تعریف می کنید. این دستور کار ممکن است نیازمند همکاری و هماهنگی با افرادی بیرون از واحد شما، مانند همتایان و افرادی در رده ی بالاتر در سازمان، نیز باشد.
هنگامی که هدف هایی را تعیین می کنید، نتایجی را در نظر دارید که ممکن است به وسیله ی شما و یا تیم و گروه تان باید به دست آید. تعیین هدف ها بینش بلند مدتی را برای گروه تان می آفریند و انگیزه لازم را برای شما و دیگران برای رسیدن به هدف فراهم می کند. به علاوه این کار شما را در تصمیم گیری در مورد چگونگی متمرکز کردن منابع و مدیریت زمان یاری می کند...
صفحات کتاب :
39

کتاب های مشابه تعیین اهداف(فردی و سازمانی)