امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
نظر شما چیست؟
به گزارش ستاد خبر انتشارات سوره مهر، این کتاب دربر گیرنده ی سه داستان- اپیزود- مرتبط به هم است: « آنان که رفتند» ، « آنان که ماندند»، « یزیدی ها».
«آنان که رفتند» حکایت گروهی پنج نفره از رزمندگان ایرانی است که با حمله‏ ای غافلگیر کننده به مواضع عراقی­ها، تانک­های دشمن را که قرار بوده ... منهدم می‏کنند.
« آنان که ماندند» داستانی در فضای بعد از جنگ ‏است. سعید، نوجوانی است که در محیط آلوده جامعه احساس‏ مسئولیت سنگینی می‏کند ...در این فصل نویسنده از فراموش شدن ارزش های رزمندگان در جامعه ی شهری اظهار نگرانی کرده است.
همچنین « یزیدی ها» حکایت واعظی است که در میان زندگی مرفه، سخنوری و کلمات عارفانه، هراسان از مرگ ‏است و ... نگرانی اصلی نویسنده در این فصل فروپاشی ارزشی جامعه ی شهری و قربانی شدن نسل جوان است.
کنگره :
‫PIR8203‭‬ ‭/خ36‫‭آ8 1388
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1907330
شابک :
978-964-506-549-0
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1979-3

کتاب های مشابه آنان که رفتند