نظر دیگران

نظر شما چیست؟
حوزه های علمیه در تلاش وصف ناپذیر خود در طول تاریخ، همواره تعلیم و تربیت شاگردان را جزو رسالت های اصیل خود قرار داده و بدین وسیله، معارف فاخر اسلام و علوم اهل بیت(ع) را نسل به نسل به دست ما رسانیده اند و به همین سبب به کتاب های آموزشی توجه داشته اند.
گسترش فناوری، پیشرفت شگرفی را در عرصه علم پدید آورده است. در دنیای امروز، آگاهی های مورد نیاز بشر در تمام عرصه ها به صورت لحظه ای قابل دسترسی است. شیوه های سنتی و انبوه خوانی جای خود را به روش های نوین آموزشی داده است، که این دگرگونی ها در پی رسیدن هرچه سریع تر به اهداف آموزشی است...
صفحات کتاب :
184
کنگره :
‫BP233/7 ‭/م6‫‬‮‭ب15 1390
دیویی :
‫‬‮‭297/998
کتابشناسی ملی :
2377921
شابک :
978-964-195-457-6
سال نشر :
1390
کد کتاب :
BA0154

کتاب های مشابه آشنایی با اندیشه سیاسی شهید مطهری