نظر شما چیست؟
راز تأثیر گذاری و موفقیت سیستم های اجتماعی را می بایست در فرهنگ حاکم بر آنان جست وجو کرد. وجود فرهنگ اثربخش ناشی از مدیریت فرهنگی کارامد است. امروزه بهره گیری از مدیریت فرهنگی به عنوان یک سلاح استراتژیک و تأثیرگذار، جایگزین روش های سخت و سنتی گردیده است.
سیاست گذاران و مدیران فرهنگی برای ارتقای انسجام درونی (فردی، سازمانی و اجتماعی) و افزایش توان سازمان و جامعه در تطابق با محیط بیرونی نیازمند تسلط بر دانش، مهارت و رویکرد مطلوب در عرصه مدیریت فرهنگی هستند تا بتوانند با ایجاد، تثبیت و گسترش ارزش ها و سیاست های خاص خود از طریق برنامه ها و خدمات فرهنگی متناسب و جذاب مؤثر باشند.
بهره گیری از دانش مدیریت فرهنگی با توجه به فرهنگ غنی اسلامی ـ ایرانی و ظرفیت بالای نخبگان، مارا قادر خواهد ساخت تا بر مشکلات موجود در حوزه فرهنگ (عدم کارآیی و اثربخشی برنامه های فرهنگی، ناهماهنگی، عدم انسجام برنامه ها، ناتوانی در برنامه ریزی و....) با موفقیت فائق آییم.
صفحات کتاب :
256
کنگره :
HM621‫‭‫‬‮‭/ر3م4 1394
دیویی :
‫‬‮‭‬‭306
کتابشناسی ملی :
3927029
شابک :
978-964-195-337-1‬‬‮‬
سال نشر :
1394
کد کتاب :
BP0666

کتاب های مشابه مدیریت فرهنگی