امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 50,000
نظر شما چیست؟
... تحریر مرد و آهنگ با بستن هم‌زمان شیرهای آب قطع می‌شوند و صدای کرکننده‌ی کف ‌زدن‌های حاضران فضا را پر می‌کند. مرد بهت‌زده به تماشاگرانی که ایستاده تشویق‌ا‌ش می‌کنند نگاه می‌کند. بعد سریع می‌رود حوله را برمی‌دارد دور کمرش می‌پیچد و به تماشاگران تعظیم می‌کند. دختربچه‌ای دسته‌گلی را پرت می‌کند توی حمام. یک مرد مسن می‌آید تو و حلقه‌ی گلی را می‌اندازد دور گردنش. نور فلاش دوربین‌های عکاسی چشمش را اذیت می‌کند. در میان تشویق بی‌امان حاضران حمام را ترک می‌کند...


... مرد زیرپوش سفیدش را درمی آورد، زیرشلوار راه راه سفید و آبی اش را هم. ساعتش را باز می کند کنج دیوار می گذارد و می رود توی حمام. شیر آب گرم و سرد را باز می کند. صورتش را با آب گرم می شوید. توی کاسه ی اصلاح کمی آب و خمیر ریش می ریزد و شیرهای آب را می بندد. صورتش را کف مالی می کند. تیغ اصلاح را برمی دارد و جلوی آینه می ایستد. سرش را می خاراند. چند ثانیه مکث می کند و به دو از حمام خارج می شود. دوشاخه ای را به پریز برق می زند. به جلد چندتا از انبوه نوارهای پخش وپلا روی زمین نگاه می کند. قاب یکی را می بوسد و نوار را داخل ضبط می گذارد. ضبط را روشن می کند و صدا را تا آخر زیاد می کند. صدای وزش باد توی هال می پیچد. برمی گردد داخل حمام. صدا را خوب نمی شنود. در حمام را بازمی گذارد. صدا واضح تر می شود.
صفحات کتاب :
104
کنگره :
PIR8184‭‬ ‭/ر986‫‬‭ک9 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3276656
شابک :
9786003260610‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه کنسرت خیس