نظر شما چیست؟
تنفس در واقع به معنای تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن بین سلولها و محیط خارج است. تبادلات اکسیژن و دی اکسید کربن در سطح سلولی را تنفس داخلی و تبادلات اکسیژن و دی اکسید کربن در سطح آلوئول های ریوی تنفس خارجی نامیده می شود. سیستم تنفسی نقشی اساسی و تعیین کننده در حفظ و تداوم فرآیندهای حیاتی در وضعیتی متعادل ایفا می کند. این سیستم به همراه دو سیستم...
شابک :
‫‬‭978-600-369-058-5
سال نشر :
1395
صفحات کتاب :
184
کنگره :
‫‬‭RG732‫‭/‮الف‬3‮الف‬6 1395
دیویی :
‫‬‭617/9682
کتابشناسی ملی :
4332353

کتاب های مشابه اصول بیهوشی بالینی در زنان و مامایی