امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 2 رای
الکترونیکی (صوت و متن):
0.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
مجموعه سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون موضوع استکبارستیزی است.
صفحات کتاب :
43
مدت زمان :
66 دقیقه

کتاب های مشابه استکبار ستیزی

با موفقیت اضافه شد
0