امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
مجموعه سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون موضوع استکبارستیزی است.
صفحات کتاب :
43
مدت زمان :
66 دقیقه

کتاب های مشابه استکبار ستیزی