امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,400
نظر شما چیست؟
هنگامی که قلم در دست گرفتم تا چند سطری به عنوان یادداشت بنویسم، درماندم. قلم یارای نوشتن نداشت و مطلبی که در شأن سال های حماسه و ایثار باشد به ذهنم خطور نکرد. ناچار با دوستی بزرگوار مشورت کردم و او گفت...
صفحات کتاب :
54
شابک دیجیتال :
978-600-03-2071-3

کتاب های مشابه منظومه انصار