امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
45,000
10%
ت 40,500
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب وحی و نبوت

کتاب وحی و نبوت سومین مجلد از مجموعه ی «مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی» است. بحث «هدایت عامّه» حسن مطلع این کتاب را تشکیل می دهد. اختصاصات پیامبران (اعجاز، عصمت، خلوص نیت...)، نقش تاریخی پیامبران و هدف نبوت ها و بعثت ها از دیگر مباحث روشنگر این کتاب است. در بخش دیگری از این کتاب، قرآن به عنوان معجزه ختمیه و جنبه های اعجاز آن مورد دقت و بررسی قرار گرفته است.

مشخصات شناخت شناسی، جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی و نیز سیره پیامبر اسلام و صفات ممتاز آن حضرت در ابعاد گوناگون حیات فردی و اجتماعی، پایان بخش این کتاب است.

صفحات کتاب :
154
کنگره :
BP220‏‫‬‭‭/م‌6و3 1368
دیویی :
‏‫‬‭‬‭297/43
کتابشناسی ملی :
‭م‌69-1701
سال نشر :
1368

کتاب های مشابه وحی و نبوت

با موفقیت اضافه شد
0