امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,800
نظر شما چیست؟
مسئله خاتمیت یکی از مهم ترین مسائل کلامی است که هم در کلام قدیم و هم در کلام جدید مطرح شده است. طرح این مسئله در کلام قدیم بدین جهت بوده است که نبوت جزء عقاید دینی و خاتمیت یکی از ارکان دین اسلام به شمار می آید، اما طرح آن در مباحث جدید کلامی از آن روست که این مسئله پرسش های گوناگونی را در پی داشته است، منشأ بسیاری از پرسش ها سرّ خاتمیت و چگونگی انطباق قوانین ثابت و محدود اسلام بر نیازهای متغیر نامحدود انسان هاست.

برای دست یابی به پاسخ پرسش های یاد شده، مباحث مربوط به خاتمیت در یک پروژه تحقیقی در مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی مورد ...
صفحات کتاب :
400
کنگره :
‏‫‬‭BP221/2‏‫‬‭‭/ع2خ2 1387
دیویی :
‏‫‬‭297/43
کتابشناسی ملی :
1161043
شابک :
978-964-7673-97-6
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه خاتمیت (جلد دوم)

با موفقیت اضافه شد
0