امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 600
نظر شما چیست؟
مسئله خاتمیت، موضوعی درون دینی است و باید بر اساس نصوص و مضامین کاملاً دینی تبیین و اثبات گردد، ولی نکات و پرسشهایی غالباً برون دینی درباره آن مطرح می گردد به مثل اینکه:

فلسفه و شرایط ختم نبوت تشریعی و تبلیغی چیست که در صورت تحقق آنها وحی و نبوت قطع می گردد و انسان توانایی دسترسی به آن را ندارد؟ آیا این شرایط تنها در عصر پس از پیامبر اسلام(ص) رخ داده است یا ممکن بود در عصرهای دیگر نیز رخ دهد و چرا چنین چیزی در دوره های دیگر حیات بشری رخ نداد؟

ویژگی منحصر به فرد دوره اخیر که پس از پیامبر اسلام(ص) آغاز شده و تا پایان حیات بشر ادامه خواهد داشت، چیست؟

چه تفاوتی میان متن دینی اسلام و متون دینی سایر ادیان وجود دارد که متن دینی اسلام قابلیت پذیرش انقطاع وحی و نبوت را دارد، ولی سایر متون دینی چنین قابلیتی ندارند؟ بلکه چه تفاوتی میان قرآن و سایر کتابهای اسلامی ...
کتابشناسی ملی :
1161043
شابک :
978-964-7673-39-6
سال نشر :
1387
صفحات کتاب :
285
کنگره :
‏‫‬‭BP221/2‏‫‬‭‭/ع2خ2 1387
دیویی :
‏‫‬‭297/43

کتاب های مشابه خاتمیت (جلد اول)

با موفقیت اضافه شد
0