امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
خرید چاپی
24,000
12%
ت 21,120
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب ختم نبوت

کتاب ختم نبوت به قلم مرتضی مطهری است که توسط نشر صدرا منتشر شده است. ظهور دین اسلام با اعلام جاودانگی آن و پایان یافتن دفتر نبوت توأم بوده است. مسلمانان همواره ختم نبوت را امر واقع‌ شده تلقی کرده‌اند. هیچ‌گاه برای آن‌ها این مسئله مطرح نبوده که پس از حضرت محمّد صلی‌الله‌ علیه‌و‌آله پیغمبر دیگری خواهد آمد یا نه. چه، قرآن کریم با صراحت پایان یافتن نبوت را اعلام و پیغمبر بارها آن را تکرار کرده است. در میان مسلمین اندیشه ظهور پیغمبر دیگر، مانند انکار یگانگی خدا یا انکار قیامت، با ایمان به اسلام همواره ناسازگار شناخته شده است.

تلاش و کوششی که در میان دانشمندان اسلامی در این زمینه به عمل آمده است، تنها در این جهت بوده که می‌خواسته‌اند به عمق این اندیشه پی‌ببرند و راز ختم نبوت را کشف کنند.

در کتاب ختم نبوت، قدر مسلّم این است که وحی، تلقی و دریافت راهنمایی است از راه اتصال ضمیر به غیب و ملکوت. نبی، وسیله ارتباطی است میان سایر انسان‌ها و جهان دیگر و در حقیقت پلی است میان جهان انسان‌ها و جهان غیب.

نبوت از جنبه شخصی و فردی، مظهر گسترش و رقاء شخصیت روحانی یک فرد انسان است و از جنبه عمومی، پیام الهی است برای انسان‌ها به منظور رهبری آنها که به وسیله یک فرد به دیگران ابلاغ می‌گردد.

نبوت معلول نیازمندی بشر به پیام الهی است و در گذشته طبق مقتضیات دوره‌ها و زمانه‌ا این پیام تجدید شده است. ظهور پیاپی پیامبران، تجدید دائمی شرایع، نسخه‌ای مداوم کتب آسمانی همه بدان علت است که نیازمندی‌های بشر دوره به دوره تغییر می‌کرده است و بشر در هر دوره‌ای نیازمند پیام نوین و پیام‌آور نوینی بوده است. با این حال، چگونه می‌توان فرض کرد که با اعلام ختم نبوت این رابطه یکباره بریده شود و پلی که جهان انسان را به جهان غیب متصل می‌کند یکسره خراب گردد و دیگر پیامی به بشر نرسد و بشریت بلاتکلیف گذاشته شود؟

از این‌ها همه گذشته، چنانکه می‌دانیم در فاصله میان پیامبران صاحب شریعت مانند نوح و ابراهیم و موسی و عیسی یک سلسله پیامبران دیگر ظهور کرده‌اند که مبلّغ و مروّج شریعت پیشین بوده‌اند. هزاران نبی بعد از نوح آمده‌اند که مبلّغ و مروّج شریعت نوحی بوده‌اند.

اسلام اندیشه ختم نبوت را آنچنان طرح و ترسیم کرده است که نه تنها ابهام و تردیدی باقی نمی‌گذارد، بلکه آن را به صورت یک فلسفه بزرگ در می‌آورد. از نظر اسلام، اندیشه ختم نبوت نه نشانه تنزل بشریت و کاهش استعداد بشری و نازا شدن مادر روزگار است و نه دلیل بی‌نیازی بشر از پیام الهی است و نه با پاسخگویی به نیازمندی‌های متغیر بشر در دوره‌ها و زمان‌های مختلف ناسازگار است، بلکه علت و فلسفه دیگری دارد.

گزیده کتاب ختم نبوت

همین جاست که اندیشه ختم نبوت، ما را با پرسش هایی مواجه می کند، که: آیا ختم نبوت و عدم ظهور نبیّ دیگر بعد از خاتم النبیّین به معنی کاهش استعدادهای معنوی و تنزل بشریت در جنبه های روحانی است؟ آیا مادر روزگار از زادن فرزندانی ملکوتی صفات که بتوانند با غیب و ملکوت پیوند داشته باشند ناتوان شده است و اعلام ختم نبوت به معنی اعلام نازا شدن طبیعت نسبت به چنان فرزندانی است؟

بعلاوه، نبوت معلول نیازمندی بشر به پیام الهی است و در گذشته طبق مقتضیات دوره ها و زمان ها این پیام تجدید شده است. ظهور پیاپی پیامبران، تجدید دائمی شرایع، نسخه ای مداوم کتب آسمانی همه بدان علت است که نیازمندی های بشر دوره به دوره تغییر ..

صفحات کتاب :
84
کنگره :
‏‫‬‭BP221/2‏‫‬‭/م6خ2 1388‬‭‮الف
دیویی :
297/43
کتابشناسی ملی :
‏‫‎1‎7‎2‎9‎6‎9‎6‬
شابک :
978-964-5600-40-0
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه ختم نبوت

با موفقیت اضافه شد
0