امتیاز
5 / 5.0
نظر شما چیست؟
واقعیت عالم جن در پس پرده ابهام قرار دارد و سبب این ابهام، قابل رؤیت نبودن و مخفی بودن آنان از منظر چشمان ماست؛ به همین علّت، ماهیّت و دنیای جن برای مردم ناشناخته است و به دلیل همین ناشناختگی و ابهام است که هرگاه کسی نامی از جن بشنود، پرسش های فراوان و معمولاً بی پاسخی ذهن او را فرا می گیرد از جمله اینکه:

اگر جنّیان وجود دارند پس چرا دیده نمی شوند؟
شکل و قیافه آن ها چگونه است؟
چقدر عمر می کنند؟
آیا آنان نیز مانند ما به غذا نیاز دارند؟
در صورت نیاز، چه غذاهایی را و چگونه مصرف می کنند؟
مکان و مسکنشان کجاست؟
آیا برای آن ها هم قیامت و بهشت و جهنمی وجود دارد؟

و سؤالات بسیار زیاد دیگری از این دست که سنگینی و بی پاسخ ماندن اکثر آن ها ذهن را آزار می دهد...
صفحات کتاب :
240
کنگره :
‏‫‭BP226/3‏‫‭/ح8د9 1398
دیویی :
‏‫‭297/467‬‬
کتابشناسی ملی :
5668484
شابک :
978-622-6531-03-0
سال نشر :
1398

کتاب های مشابه جن در نگاه آیات روایات و کلام بزرگان