امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 17,500
خرید صوتی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,000
نظر شما چیست؟

بخشی از متن کتاب آرزوی چهارم

شمشاد حس کرد زبانش بزرگ و سنگین شده، مثل تکه‌ای چوب خشک! از حال می‌رفت و تا هوشیار می‌شد، فکرش پرواز می‌کرد و به غول چراغ و خاطرات تنها مسافرتی که با خانواده رفته بود بوشهر، دیدن خواهرش خدیجه. «…غول رفت… آب دریا… موج … گوش ماهی… آرزوی چهارم: جنگی توی دنیا نشه… عروس کوچک دریایی کف دستم مرد و کوچک شد،انگار قطره بزرگی آب تبدیل شده بود به عروس دریایی، شفاف مثل بلور…»

صفحات کتاب :
183
کنگره :
PIR۸۱۳۱‭‬‭‬‭ /ح۴۳‏‫‭‏‫‭آ۴ ۱۳۹۷‬‬
دیویی :
[ج]۸‮فا‬۳/۶۲‬‬
کتابشناسی ملی :
4997045
شابک :
978-964-02-2637-7
سال نشر :
1397

کتاب های مشابه آرزوی چهارم