امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 2 رای
آوا کتاب:
0.0
دریافت آوا کتاب
رایگان

نظر دیگران درباره زیر باران

نظر شما چیست؟
کتاب صوتی زیر باران، نوشته احمد محمود، داستان مردی است به نام محمود که از تهی دستی و نداری می نالد. او برای نجات از این وضعیت فکری در سر دارد که ...

در داستان کتاب صوتی زیر باران، می شنویم:

زنم پا به ماهه... دیشب نذاشت اصلاً چرت بزنم، هی بیخ گوشم نق زد که برو... فردا برو... یه بار دیگه م بفروش. این یکی دو روزه امورمون بگذره، شاید سببی شد... خدا بزرگه... اما می دونی می ترسم قبول نکنن، آخه همین چن روز پیش یه بار دیگهم فروخته م...
به کسی چه مربوطه؟ تو داری ...
بیشتر

کتاب های مشابه زیر باران

با موفقیت اضافه شد
0