نظر دیگران

نظر شما چیست؟

کتاب عالمی که انسان نام گرفت به قلم سید رسول کاظمیان نژاد، محمد موحدی پور و سید ایمان منبتی(نویسندگان کتاب) نوشته شده است که به ارائه موضوعاتی پیرامون جنبه های مختلف جسمی، ذهنی و فکری و روحی انسان نگاشته شده است.

معرفی کتاب عالمی که انسان نام گرفت

این مجموع‍‍ه کتاب ها شامل مباحثی تخصصی در حیطه ی سه بعد انسان شناسی (جسم شناسی، ذهن شناسی و روح شناسی) است که با زبانی ساده به رشته ی تحریر درآمده و برای گروه های دانشجویی و اساتید محترم قابل استفاده می باشد. تمام مباحث این کتاب ها برگرفته از روش های تخصصی پرورش ابعادی انسان، در مکتب تشیع می باشد. 

خلاصه کتاب عالمی که انسان نام گرفت

در بخش نخست کتاب عالمی که انسان نام گرفت (جسم شناسی) به ابعاد جسمی انسان و عوامل و عناصر و مواد مؤثر در سلامتی و خواص برخی از غذاها و خوراکی ها

در بخش دوم به موضوع ذهن شناسی و فواید علم و فعالیت های ذهن انسان و قوای مدرکه پرداخته شده است.

در بخش پایانی کتاب عالمی که انسان نام گرفت نیز به موضوع روح و معنا و تجلیات آن در انسان، به عنوان مهم ترین محور وجودی شخصیت آدمی مورد بحث قرار گرفته است.

نگارنده در این بخش تأکید می کند که قوای مدرکه زیر نظر روح متعالی انسان پرورش می یابند و بشر را به سوی سعادت رهنمون می شوند. مهمترین و ضروری ترین علم آن است که برای حیات، نشاط و توانایی انسان، اساسی ترین مطالب را دارا باشد.
مباحثی که برای تمام انسان ها در سنین مختلف، با هر موقعیت شغلی و در زمان ها و مکان های گوناگون، کاربردی و با اهمیت باشد. مباحثی که بین همه گروه ها با تفکرات گوناگون به نوعی نقطه اشتراکی است که حاکی از برتر بودن آن در بین دیگر علوم است.
علومی که در رابطه با پیچیده ترین موجود خلقت یعنی انسان بحث می کند. از آنجا که حفظ امانت واجب است و سرمایه های گسترده ی وجود انسان مهمترین امانت از جانب خداوند عالم است، لذا یادگیری چگونه حفظ کردن سرمایه ها نیز بر هر شخص واجب است.
از طرفی با توجه به فعالیت های ضد علمی و ضد فرهنگی مخرب دشمنان علیه بشریت که امروزه به اوج خود رسیده است، آگاهی هر چند اجمالی در مورد وجود گسترده ی انسان لازم و ضروری به نظر می رسد تا سر منشأ حرکتی رو به رشد در جهت رسیدن به کمالات فراموش شده ی انسانی باشد. از طرفی دیگر در سیر تربیت انسان دانستن این علوم بسیار با اهمیت است به طوری که عدم آگاهی به اینگونه مطالب، موجب کند گردیدن و البته کم تأثیر شدن فعالیت های تربیتی (در سطح فردی و اجتماعی) خواهد شد.

برشی از متن کتاب

در علم ماساژ درمانی می خوانید که هر نقطه ای از کف پا بر عضوی از بدن اثر می گذارد. همچنین تحریک هر نقطه از زبان با یکی از اعضای بدن مرتبط می باشد. پس بهترین زبان همان است که در هنگام تکلّم به آن، از تمام فضای دهان استفاده گردد، یعنی از تمام نقاط زبان و حلق و...؛ که در میان تمامی زبان ها، تنها زبان عربی را این گونه می یابیم. 
اما تشیع سخنی فراتر از تمام علوم دارد که نه تنها حروف زبانی که پایبند آنیم (زبان عربی) ارتباطی بین اعضاء دارد، بلکه با روان انسان و سیر نزول و صعود خلقت نیز تطبیق دارد. اما چون حروف فقط مواد اوّلیه اند، حال در مرحله ی دوم نیاز به چینشی قوی دارند تا نور بگیرند همانند اعضای بدن که تا زمانی که در کنار هم به شکلی صحیح قرار نگیرند، جان نمی گیرند. این چینش جز به ید قدرت الهی و امام معصوم از دست کسی برنمی آید. 
پس قرآن کریم، ادعیه و اذکار هم غذا و هم دوایی برای جسم و ذهن و روح انسان هستند. یعنی هم پیشگیری کننده در مقابل انحرافات هستند و هم رشد دهنده و هم درمان کننده ی او. از آنجایی که ذکر مطابق با جان آدمی است وی را به بهترین وجه خود رشد می دهد و به بهترین صورت درمان می کند که این امر نیاز به معرفت اجمالی انسان نسبت به خود دارد. البته برای ذکر گفتن شرایطی هم وجود دارد که می  توان از آن جمله به موارد ذیل اشاره کرد: 
هر ذکری عدد مخصوص به خود را دارد. مثلاً عدد ذکر « یا ودود » 20 است و عدد ذکر«یا دلیل»74 ،گفتن این أذکار به همین تعداد فوائد فراوا  نی دارد. 

دانلود کتاب عالمی که انسان نام گرفت

برای تهیه و دانلود نسخه الکترونیک کتاب عالمی که انسان نام گرفت می‌توانید از طریق فروشگاه اینترنتی فراکتاب اقدام کنید.

دانلود کتاب عالمی که انسان نام گرفت

 

مشخصات کتاب عالمی که انسان نام گرفت در جدول زیر آورده شده است:

مشخصات
ناشر: میراث خورشید
نویسنده: مجموعه نویسندگان
تعداد صفحه: 635
موضوع: سبک زندگی اسلامی
قالب: الکترونیک

 

صفحات کتاب :
653
کنگره :
‫‬‭‬‭BP216/5‭‫‬‭‬‭/ع17 1388
دیویی :
‫‬‭‬‭297/42
کتابشناسی ملی :
1982359
شابک :
978-600-116-116-2
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه عالمی که انسان نام گرفت