خرید و دانلود کتاب تاثیر بازاریابی اسلامی بر رضایت مشتری و مزیت رقابت پایدار

امتیاز کتاب:
5 / 0.0
از 0 رای
الکترونیکی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
نظر شما چیست؟
مکتب حیات بخش اسلام با فطرت انسان پیوندی ناگسستنی داشته و انسان نیز منطبق با آن زاده شده است. مطالعه سیره پیامبر اکرم)ص( و امامان معصوم)ع( نیز بیانگر این واقعیت است که اگر ارزش های ناب اسلام در فعالیت های کسب وکار ترسیم شود، نویدبخش رستگاری جوامع بوده و تضمین کننده دنیا و آخرت انسان خواهد شد. پیامبر اکرم(ص) خود به فعالیت های تجاری و بازرگانی اشتغال داشتند و بعد از اسلام، جامعه ای که در آن دین با دیگر جنبه های زندگی از جمله کسب وکار، پیوندی محکم داشته باشد را پدید آورده اند.

نقش بسیار اساسی بازاریابی در کسب مزیت رقابتی کسب وکارها، پژوهشگران را بر آن داشته که در صدد ارائه راهکارها و الگوهای مناسب بوده و روش های نوینی را پیش روی مدیران بازاریابی قرار دهند.

در این میان در پرتو انقلاب اسلامی و رویکرد غنی سازی محتوا، توجه و بررسی بازاریابی با رویکرد اسلامی و استخراج ارزش های اسلامی ناظر بر تصمیم های آن، ضرورتی پرهیز ناپذیر است.

بازاریابی اسلامی به عنوان رشته ای جدید نتیجه تحول های در اقتصاد جهانی است جایی که
دیدگاه اسلامی تجارت به طور فزاینده در حرکت است )سرحان، 2010 (. در سال های اخیر توجه
به سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی و حضور تولیدکننده ها و مدیران مسلمان در کشورهای
دنیا، توجه به اهمیت و نگرش دیدگاه اسلامی و نحوه لحاظ آن ها در تصمیم گیری های مربوط
به کسب و کار را ضروری کرده است. مسلمانان بر اساس چارچوبی که اسلام ارائه می دهد عمل
می کنند و رفتار اقتصادی عقلایی آن ها با توجه به آموزه های اسلامی که از دو منبع اصلی قرآن و سنت استنباط می شود، صورت می گیرد.
سال نشر :
1399
صفحات کتاب :
137
کنگره :
HG3270/2‭‬‭‬‭
دیویی :
332/10955‬‬
کتابشناسی ملی :
6121147
شابک :
978-600-459-754-8‬

کتاب های مشابه تاثیر بازاریابی اسلامی بر رضایت مشتری و مزیت رقابت پایدار

با موفقیت اضافه شد
0