خرید و دانلود کتاب بررسی اثر ابزارهای جدید بانکداری الکترونیکی

بر بازده سهام بانک ها

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 16,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب بررسی اثر ابزارهای جدید بانکداری الکترونیکی

در کتاب بررسی اثر ابزارهای جدید بانکداری الکترونیکی، روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد، در این روش رابطه و تاثیر میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. همچنین این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحو هجمع آوری داده ها، یا به عبارت دیگر طرح تحقیق، تحقیقی توصیفی به شمار می رود که به توصیف ویژگی های نمونه و سپس تعمیم این ویژگی ها به جامعه آماری پرداخته است.

تحقیقات توصیفی خود بر چند دسته هستند که در این پژوهش، نوع پیمایشی آن بکار رفته است. با تحقیق پیمایشی به توصیف، پیش بینی و تحلیل ارتباط میان متغیرها پرداخته می شود. بنابراین می توان گفت این تحقیق بر اساس روش، از نوع توصیفی-پیمایشی و علّی است. بنابراین، روش کتاب بررسی اثر ابزارهای جدید بانکداری الکترونیکی، بر مبنای هدف کاربردی است.

گزیده کتاب بررسی اثر ابزارهای جدید بانکداری الکترونیکی 

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند.


دیویی :
‏‫‬‭332/10285
کتابشناسی ملی :
7671202
شابک :
‏‫‬‭978-622-292-310-5
سال نشر :
1400
صفحات کتاب :
83
کنگره :
‏‫‬‭HG1708/7‏

کتاب های مشابه بررسی اثر ابزارهای جدید بانکداری الکترونیکی

با موفقیت اضافه شد
0