کتاب نقدی بر شاه بیت غزل بهائیت pdf

نقد کتاب ایقان در بهره برداری از آیات و روایات برای اثبات مبانی بهائیت

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب نقدی بر شاه بیت غزل بهائیت

کتاب نقدی بر شاه بیت غزل بهاییت، نقدیست بر کتاب ایقان نوشته بها الله اولین رهبر بهائیان. این تحقیق با تقسیم بندی موضوعی آن کتاب به سه فصل، به بررسی آیات و روایات استفاده شده در آن می پردازد. در ابتدای هر بخش تلاش شده تا ادعاهای وی روشن شود، سپس پاسخ‌های نقضی به آن ها با استفاده از کتاب‌های تایید شده بهائی در صورت یافتن، مطرح شده‌اند آنگاه اصل آیات و روایات اشاره شده، بررسی شده‌اند تا مشخص شود آیا نظر او همان چیزی است که از آن آیات و روایات فهمیده می‌شود، یا متفاوت با آن است؟

بهاءالله، از منابع اسلامی برای اثبات عقاید خویش در کتاب‌های گوناگون به خصوص در کتاب ایقان استفاده کرده است. در فصل اول کتاب نقدی بر شاه بیت غزل بهاییت، مباحث کلی، معرفی اجمالی رهبران بهائی، تاریخ پدید آمدن بهائیت و تغییرات آن تا امروز به صورت فشرده و توضیح برخی از مفاهیم مرتبط با برخورد ناصحیح با آیات و روایات مطرح شده است.

در فصل دوم روش پیشنهادی بهاءالله برای شناخت معارف دین بررسی شده است. او از مردم خواسته تا از علما دوری کنند و تقلید نکنند و در نتیجه سخنان او را بپذیرند! روش پیشنهادی او این است که چشم و گوش را بسته و فقط سخنان او را گوش نمایند و قبول کنند. به این ترتیب او پیشنهاد می‌کند که از اصل باید صورت مسأله را پاک کرد و ایرادی به مطالب او وارد نکرد! البته درست است که در اصول دین نباید تقلید کرد، اما تقلید نکردن به معنی مراجعه نکردن به علما و نپرسیدن از آنان و تحقیق نکردن نیست به روشنی می‌دانیم که این روش با روش عقلا و مبنای مطرح در قرآن و احادیث منافات دارد به علاوه به چه دلیلی تقلید از او صحیح است و تقلید از دیگران نادرست است؟

در فصل سوم توجیهات او نسبت به مسألۀ خاتمیت و نبوت بررسی شده‌اند. مسألۀ بسیار مهم در میان مسلمانان که تقریباً تمامی آنان بر آن اتّفاق نظر دارند، مسألۀ خاتمیت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است. بهاءالله با استفاده از تفسیر به رأی، خاتمیت را توجیه کرده است و برای شناخت پیامبر دلایلی را ذکر می‌کند که علاوه بر اشکالات مبنایی، تناقضات مصداقی هم دارد و اگر آن‌ها را هم قبول کنیم، باز منطبق بر سید باب و خود او نمی‌تواند باشد.

در فصل چهارم مسألۀ توجیهات او دربارۀ قائمیت و امام دوازدهم شیعه بررسی شده است. در میان شیعیان اعتقاد به امام دوازدهم اعتقاد مهمی است. تمامی مذاهب اسلامی به وجود فردی از فرزندان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) که ظهور می‌کند و زمین را از عدل و داد پر می‌کند و ظلم و جور را از بین می‌برد، اعتقاد دارند. بهاءالله با استفاده از نقل ناکامل روایات، و تفسیر به رأی و جعل روایت، سید باب را قائم اسلام معرفی کرده است علاوه بر آن که کار او برای نشان دادن نظر خویش ناشایست و ناصحیح است، خصوصیات سید باب با خصوصیات بیان شده برای موعود اسلام در روایات مختلف نیز منافات دارد.

در فصل آخر کتاب نقدی بر شاه بیت غزل بهاییت، نیز نتیجه گیری از فصول مختلف و هم‌چنین بررسی کتاب کریستوفر باک با عنوان Symbol and Secret: Qur’an Commentary in Baha’u’llah’s Kitab-i-Iqan (رمز و راز، تفسیر قرآن در کتاب ایقان بهاءالله) که در خلال فصل‌های گوناگون انجام شده، بیان شده است.

گزیده کتاب نقدی بر شاه بیت غزل بهائیت

بهائیان گروهی هستند که از میان بابیان و آنان نیز از بین شیعیان شیخی پدید آمدند و خود را به عنوان دین جدید مطرح می کنند. آنان در هنگام تبلیغ از نظر اعتقادی بسیار خود را همگام با طرف مقابل نشان می دهند، و برای تبلیغ شیعیان گاه می گویند که ما نیز به تمام انبیاء و ائمه(ع) ایمان داریم و اعتقاد داریم که آنان از طرف خداوند برای هدایت مردم آمده اند، تنها یک تفاوت میان ما و شما وجود دارد و آن هم در یک «ن » هست، ما می گوییم قائم اسلام آمده است و شما می گویید نیامده است.

صفحات کتاب :
390
کنگره :
BP365‏‫‭/ب9‮الف‬90213 1394
دیویی :
297/564
کتابشناسی ملی :
4011298
شابک :
9786005637304
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه نقدی بر شاه بیت غزل بهائیت