خرید و دانلود کتاب غدیر و حکمرانی شایسته (جلد دوم)

مجموعه مقاله های سخنرانی شده در دومین همایش علمی بین المللی غدیر - ۱۳۹۹

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 29,000
نظر شما چیست؟
دیویی :
۲۹۷/۴۵۲
کتابشناسی ملی :
7387685
شابک :
978-622-9753-82-8
سال نشر :
1399
صفحات کتاب :
494
کنگره :
BP۲۲۳/۵۴‏‫‬‭

کتاب های مشابه غدیر و حکمرانی شایسته (جلد دوم)

با موفقیت اضافه شد
0