نظر دیگران

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب غدیر

کتاب غدیر استاد صفایی حائری به تحلیلی از ولایت و زیربنا و پایه‌های آن، ضرورت ولایت و هدف از این ولایت و رهبری و گام‌های رسول نسبت به این ولایت و رهبری می‌پردازد.

روز غدیر، روز نور، روز سرور، روز سرشاری و اکمال، روز باروری و اتمام، روز رهبری و ولایت است. و غدیر، خود برکه ی نور و عشق است، دریای شور و جوشش، آن هم در کویر کور و ریگزار مرگ. و غدیری، تشنه ی مشتاقی است، که سال ها در کویر گردیده و ریگزارها را به صدا در آورده و مرگ را در کوله بار خود بسته تا به زندگی برسد و به زندگی برساند. 

و غدیری، مهاجر تنهایی است که بالاتر از رفاه می خواهد و بیشتر از آزادی و عدالت. در این روز، و در این غدیر گسترده، این مهاجر تشنه می تواند سیراب شود و این بالاتر و بیشترها را بدست بیاورد...

صفحات کتاب :
31
کنگره :
‏‫‬‮‭BP223/5‏‫‬‮‭‭/ص‌77غ‌4 1387‬
دیویی :
‏‫‬‮‭297/452
کتابشناسی ملی :
‭م‌81-807
شابک :
‭‎964-93098-8-8‬
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه غدیر

با موفقیت اضافه شد
0