امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
ای آسمان آبی! ابری ببار ما را
باران گل بیفشان، در این بهار ما را
ای باد کوهساران، بگذر به کوی جانان
زان شاخ نوبهاران، بوئی بیار ما را
ای دست مهربانی، بازآی و مردمی کن
شاید که وارهانی، از انتظار ما را
صفحات کتاب :
161
کنگره :
‫PIR8332‭ /ر9‫‭ع6 1387
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/54‬
کتابشناسی ملی :
1593527
شابک :
‭978-964-477-515-4
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه عطری به رنگ سرخ گل ناز