امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
7,800
نظر شما چیست؟
گنجشک ها با جیک جیک شان خانه راروی سرگذاشته اند.
تو از صدای آن ها لذت می بری. مادر به اعتراض می گوید : « وای سرم رفت. » و تو را نگاه می کند.
می گویی : « مامان؛ اگه یه خواهر یا برادر داشتم خیلی خوب می شدا.»
مادر می خندد : « ما به غیر از پدر و مادر، خواهر و برادرت هم هستیم.»
کتابشناسی ملی :
1911236
شابک :
978-964-506-896-5
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2415-5
صفحات کتاب :
115
کنگره :
‫‬‮‭PIR8075/و96‫‬‮‭گ9 1390
دیویی :
‫‮‭8‮فا‬3/62

کتاب های مشابه گنجشک ها نقطه گنجشک سر خط