امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,800
نظر شما چیست؟
گنجشک ها با جیک جیک شان خانه راروی سرگذاشته اند.
تو از صدای آن ها لذت می بری. مادر به اعتراض می گوید : « وای سرم رفت. » و تو را نگاه می کند.
می گویی : « مامان؛ اگه یه خواهر یا برادر داشتم خیلی خوب می شدا.»
مادر می خندد : « ما به غیر از پدر و مادر، خواهر و برادرت هم هستیم.»
صفحات کتاب :
115
کنگره :
‫‬‮‭PIR8075/و96‫‬‮‭گ9 1390
دیویی :
‫‮‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1911236
شابک :
978-964-506-896-5
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2415-5

کتاب های مشابه گنجشک ها نقطه گنجشک سر خط