امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,200

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
زن و مرد در عالم تاهل در جوار خودشان الگویی از شرکت در زندگی خود، محضول خود، تولید خود را می بینند، زندگی را جدی تر می گیرید.
مرد و زن نیز همینکه با پیدایش نسل زندگی مستحکمتری یافتند دو چیزی را که خدا مشتری آنهاست می توانند بدستور اسلام پایه و اساس زندگی خود قرار دهند؛ همان جان و همان اقتصاد که جان آن مرد برابر زندگی کردن است و زن برای مرد زندگی نمودن و خلاصه شدن همه در مودت و رحمتی که قرآن می فرماید: در اثر ازدواج حاصل می گردد و اقتصاد آن که در مهر و فتنه و... خلاصه می شود.
صفحات کتاب :
160
کنگره :
1389، 2د 2ص / 31 HQ
دیویی :
96/613
شابک :
978-600-5900-03-3
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه دانستنیهای زناشویی