امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,500
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
10,000
10%
ت 9,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب سگ خوب قصه ما

کتاب سگ خوب قصه ما نوشته محمدرضا سرشار(- ۱۳۳۲)، مشهور به رضا رهگذر، نویسنده گوینده برنامه رادیویی « قصه ظهر جمعه» است. 

گزیده کتاب سگ خوب قصه ما

منظره عجیبی دید؛سه سگ درشت هیکل، با چهار حیوان دیگر، گلاویزشده بودند. حیوان ها تقریبا شکل سگ بودند.

یادش آمد:

«گرگ...»

تمام بدنش به لرزه درآمد.مادرش همیشه با وحشت از گرگ ها یاد می کرد. کمی آن طرف تر، گله بزرگی بود. گاوها به هم چسبیده بودند و وحشت زده،ما...ما می کردند.

گوسفندها خودشان را زیرشکم گاوها مخفی کرده بودند، و با تمام قدرت فریاد می زدند:« بع...بع!» مثل اینکه کمک می خواستند.بزکوچکی ، دیوانه وار، از این طرف به آن طرف می دوید. پسرکی که معلوم بود چوپان گله بود، چوبدستی بزرگی به دست گرفته بود. و گله را جمع و جور می کرد...

سگ گر جوان، گیج شده بود.نمی دانست چه کار باید بکند. دوباره به صحنه جنگ نگاه کرد: گرگ ها سعی می کردند خودشان را به گله برسانند.اما سگ ها، با همه نیرو، دفاع می کردند، و نمی گذاشتند، هردو طرف، زخمی شده بودند...

سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2466-7
صفحات کتاب :
32
کنگره :
PIR8075‭‬ ‭/ه‍77‫‭س8 1388
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
1877886
شابک :
‫‬‭978-964-506-865-1

کتاب های مشابه سگ خوب قصه ما