امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در قرآن سفارش زیادی به باروری عقل و هم بهره‌وری از آن شده است. در این کتاب عظیم، بدترین موجودات کسانی هستند که اندیشه‌گر نیستند. اساساً یکی از علل مهم بعثت پیامبران نیز همین بوده است که عقل‌های آدمیان را شکوفا سازند و دفینه‌های آن را استخراج کنند. چنان که امام علی(ع) می‌فرمایند: «و یثیروا لهم دفائن العقول» پیامبران آمدند تا گنج‌های پنهانی عقل‌ها را آشکار سازند...
صفحات کتاب :
114
کنگره :
‫‬‮‭BP272/5‫‬‮‭/خ8ف2 1389
دیویی :
‫‬‮‭297/79
کتابشناسی ملی :
2059292
شابک :
‫978-964-8880-05-2
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه فال استخاره در فرهنگ عامه