کتاب شبهای بغداد pdf

دلدادگی هارون به دختر آذرین، سردار ایرانی

امتیاز
5 / 4.7
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 32,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
رمانی تاریخی مربوط به یکی از خونخوارترین خلفای عباسی، هارون الرشید، که از دلدادگی او به دختر آذرین، سردار ایرانی سخن به میان آورده و در عین حال وقایع سیاسی ـ اجتماعی آن زمان را به تصویر کشیده است.
در این کتاب درایات وزراء ایرانی آن دوره، در رأس آن ها جعفر برمکی و چگونگی ازدواج او با عباسه، خواهر هارون الرشید و عاقبت دلخراش ایشان، با قلم شیوا و بلیغ استاد لطف اللـه ترقی به صورت رمانی تاریخی و عاشقانه نگاشته شده است.
کتابشناسی ملی :
3451426
شابک :
978-964-8007-59-6
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
536
کنگره :
PIR7994‭‬‭ /ر465‫‭‭‫‬‭ش2 1393
دیویی :
8‮فا‬3/62

کتاب های مشابه شبهای بغداد