امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
آیا شما باید مهارتهای رهبری خود را پرورش دهید؟ بله. با پرورش مهارتهای رهبری مسیر شغلی موفق و پاداش های بیشتری را برای خود تضمین می کنید. با این کار می توانید در هر سازمانی که کار می کنید، تفاوت هایی پدید آورید، می توانید عملکرد کسانی که با شما کار می کنند را، ارتقا دهید. اگر خواهان مسئولیت بیشتر و استفاده از مزایای آن هستید، نخستین گام، یادگیری روش تبدیل شدن به یک رهبر بهتر است. اگر شما رهبر اثربخشی باشید، فرصت ها و امتیازات سازمان خود را افزایش خواهید داد.
سازمان شما (خواه بیمارستان، مؤسسه دولتی یا خصوصی، یا یک مدرسه باشد) از شما انتظار دارد که رهبری قوی و اثر بخش باشید. پژوهش های ارایه شده در این کتاب وجود همبستگی بالا بین اثربخشی رهبری و کسب نتایج حاصل از آن را تأیید می کند. امروزه پرورش مجموعه قدرتمندی از رهبران برای استمرار بقای سازمان، مشغله اصلی مدیر ارشد سازمان ها ، در سازمان های بزرگ است.
صفحات کتاب :
106
کنگره :
HD57/7‫‬‭ /ز9ر9 1386
دیویی :
‫‬‭658/4092
کتابشناسی ملی :
1196090
شابک :
978-964-477-326-6
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه رهبری خارق العاده