امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
3,000
نظر شما چیست؟
قلم خود نمی رود. حتی اگر صاحب قلم آن را رها کرده باشد. صاحب قلم هرچند که نخواهد، نمی تواند مانع تجلی لااقل اندکی از عمق وجود، وتفکرات خود بر سطح سفید کاغذ باشد. بر این اساس، ممکن است گاهی سفیدی کاغذ خواندنی تر از صد نوشته به نظر برسد، و نزدیک تر به آن واژه و کلمه، یا خط دومی که گفته اند هم او خواندی هم غیر، و نه حتی آن خط سومی که نه او خواندی ونه غیر. و اما از کجا بیاورد خوانندة امروزی در دوره ای که نزدیک شده ایم به ماندابِ داستان های سری دوزی شده ؟ تا بخواند آن خواندنی ترین نانوشته یا واژه های مقدسی که او را به سفر بر فراز قله ها و کوه ها، و عبور از یخبندان های تاریخ، و سده های ماقبل تاریخ به پرواز در آورد. پروازی که بعد ازگذر از دریا و رودها در قلب سبزترین نقطة طبیعت، در کنار بهترین منظرگاه از افقی درخشان و گرم بنشاند. جایگاهی که با صدای چکاوک هایی که خلوت صبحدمش را بر هم می زنند، بیدار شود.
صفحات کتاب :
42
کنگره :
‫PIR8022‭ /ق535‭‬‫‬‭ب4 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3133682
شابک :
‭978-964-12-0457-2
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه برهنه های بی احساس