امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
یکی از مسائل مهم و بحث انگیز در تاریخ عقاید و کلام اسلامی،‎ مسئله رؤیت خداست.‎ موضوعی که چندین قرن مدار عمیق ترین و گسترده ترین مباحث کلامی در جامعه اسلامی بوده است و همواره افکار متفکران و اندیشمندان مذاهب مختلف،‎ از محدثین،‎ مفسرین،‎ متکلمین،‎ حکما و عرفای مسلمان را به خود مشغول داشته است. ‎امری که حاکی از اهمیت و ضرورت این بحث در مباحث کلامی است.‎‎..
دیویی :
‫‭297/42
کتابشناسی ملی :
3953064
شابک :
‫‭978-600-318-056-7‬‬
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
146
کنگره :
‫‭BP219‫‭/‮الف‬4ر9 1394

کتاب های مشابه رؤیت حق تعالی ازدیدگاه متکلمان اشعری، معتزلی و شیعه امامیه