امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
مدیران قوی با برداشتن مشکلات از سر راه خود بر قدرت خود می افزایند. فرض کنید از جاده مخصوصی به سوی مقصد حرکت می نمائید که چاله های فراوانی در مسیر راه وجود دارد که مانع از حرکت و سرعت ایده آل شما می گردد یعنی شما به هر چاله ای که می رسید مجبور خواهید بود که ترمز زده و با احتیاط حرکت کنید که اگر زودتر رسیدن به مقصد برای شما ملاک باشد وجود چاله و دست اندازها مدت خیلی زیادی از وقت شما را به خود اختصاص ...
صفحات کتاب :
175
کنگره :
‫‭HD37/ف2‫‭م78 1385
دیویی :
658/45
کتابشناسی ملی :
‭م‌85-16201
شابک :
964-477-109-5‬
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه افسانه مدیران