امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
20,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این را گفتم و گوشی را قطع کردم. بعید می‌دانستم او شب هم بتواند بیاید. راستش را بخواهید، این رفتار دکتر معبودی یک خرده مرا به فکر فرو برد. درست است که برایش مهمان مهمی آمده بود و این عذر موجهی بود و برای هر کسی ممکن است اتفاق بیفتد، اما موضوع چیز دیگری بود. در مسافرت، خصوصاً اگر با تور باشد، وقت شناسی خیلی مهم است. مثلاً به آدم می‌گویند که در ساعت فلان باید در فلان جا باشی. اگر نتوانی به موقع ...
صفحات کتاب :
207
کنگره :
‫PIR8169‭‬ ‭/ر638‫‭آ8 1392
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
‫2811090‬‬
شابک :
978-964-6686-62-5
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه آنجا دنیای دیگری بود