امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
28,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
یکی از حساس ترین مسئولیت های ما، زمانیست که جوان بالغ می شود و وظیفه داریم برای شروع زندگی مشترک به او کمک کنیم ؛ اما فراموش نکنیم که ما وظیفه ای هم در مقابل مردم داریم، اگر فرند ما بزرگ شده است و فکر میکنین وقت ازدواج اوست، آیا از هر جهت موضوع را بررسی کرده ایم؟ یا فقط چون سن او در شناسنامه چنین می گوید، ما هم چنین فکر میکنیم؟
بلوغ در دختران و پسران غیر از جنبه شرعی آن که شرایط مخصوص به خود را دارد و فرد بالغ وظایف و مسئولیت جدیدی پیدا می کند و باید به رساله مجتهدین مراجعه نماید، از جنبه های دیگر باید مورد توجه بزرگ ترها قرار گیرد.
صفحات کتاب :
176
کتابشناسی ملی :
3812594
شابک :
1‫‭978-600-7633-04-5
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه همسر آری(جلد اول)