امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 28,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
رازی، اهل ری بود و در ایران، و به دور از جوّ سیاسی حاکم بر کانون خلافت بغداد، نشو و نما کرد و پس از طی مدارج علمی در حرفۀ طب، وارد بغداد شد. او در آن جا یک تنه کرسی ریاست بدون چالش علم طب را، که تا آن وقت در اختیار طبیبان بیگانۀ غیرمسلمان قرار داشت، با اقتداری هرچه تمام تر به دست گرفت. تألیفات این پزشک بزرگ بسی بیشتر از آن است که بتوان در این جا به همۀ آن اشاره نمود، اما به عنوان نمونه به برخی از مهمترین آثار طبی او از جمله «کتاب الحاوی» به طور اختصار اشاره می نمائیم. این کتاب، که گفته می شود حدود سی جلد بوده است، زیرا نسخه های آن با همدیگر اختلاف هایی دارد، یک دائرة المعارف بزرگ طبی است که رازی دیگر زنده نماند، که این اثر عظیم را آن طور که خود می خواست تنظیم نهایی نماید.
صفحات کتاب :
176
کنگره :
R128/3‫‬‮‭/ر2ب4041 1394
دیویی :
610/917671
کتابشناسی ملی :
4072311
شابک :
978-600-7633-20-5‬‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه درمان های فوری