کتاب فرهنگ درمدیریت توسعه اسلامی pdf

چهار گفتار در باب فرهنگ و مظلومیت آن

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 9,750
نظر شما چیست؟
این کتاب ترکیبی است از چهار مقاله تحت عناوین: مدیریت توسعه اسلامی، مظلومیت فرهنگ، مظلومیت فرهنگ در برنامه‌های پنج ساله توسعه و پیوست فرهنگی. ارتباط تنگاتنگ محتوای این چهار مقاله با یکدیگر باعث شده که نویسنده این 4 مقاله را در قالب کتابی تقدیم به علاقه‌مندان مباحث کلان فرهنگی کند. این مقالات به‌دلایلی که در مقدمه هر مقاله ذکر شده است در پی تذکرات مقام معظم رهبری خطاب به مدیران اجرایی به رشته تحریر درآمده است. مقاله اول در مورد مدیریت توسعه اسلامی است. در این مقاله مفهوم، ضرورت‌ها، لوازم، و راه‌کارهای مدیریت توسعه اسلامی آمده است و مفاهیمی چون مدیریت فرهنگ محور، مدیریت اقتصاد (محور، ابزارها و راه‌کارهای اعمال مدیریت توسعه اسلامی، فرصت‌ها و محدودیت‌ها شرح داده شده است. مقاله دوم به این سؤال پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان از فرهنگ رفع مظلومیت کرد. در این مقاله ابتدا طبقه‌بندی مفاهیم و تعاریف فرهنگ آمده است، سپس علل مظلومیت فرهنگ در ساختار دولت بعد از...
صفحات کتاب :
162
کنگره :
‫DSR65‭‬ ‭/ف6‫‬‭‬‭ب86 1387
دیویی :
‫‬‭‬‮‭955/0844044‬
کتابشناسی ملی :
1254954
شابک :
978-964-506-520-9
سال نشر :
1387
شابک دیجیتال :
978-600-03-2603-6

کتاب های مشابه فرهنگ درمدیریت توسعه اسلامی