امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
6,300
نظر شما چیست؟
این کتاب منبع جامی از مقیاس هایی را در اختیار متخصصان حوزه بهداشت روان قرار می دهد که سودمندی آنها برای ارزیابی و تشخیص اختلال پنیک و آگورافوبی بر اساس معیارهای تشخیصیDSM اثبات شده است که می تواند در پژوهش و درمان مورد استفاده فراوان قرار گیرد...
صفحات کتاب :
183
کنگره :
‫‬‭RC535‫‭/‮الف‬8‮الف‬2 1394
دیویی :
‫‬‭616/85223
کتابشناسی ملی :
3995383
شابک :
978-600-93982-9-4
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه ابزارهای ارزیابی و تشخیص اختلال پنیک و آگورافوبی