امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,300
نظر شما چیست؟
این کتاب منبع جامی از مقیاس هایی را در اختیار متخصصان حوزه بهداشت روان قرار می دهد که سودمندی آنها برای ارزیابی و تشخیص اختلال پنیک و آگورافوبی بر اساس معیارهای تشخیصیDSM اثبات شده است که می تواند در پژوهش و درمان مورد استفاده فراوان قرار گیرد...
صفحات کتاب :
183
کنگره :
‫‬‭RC535‫‭/‮الف‬8‮الف‬2 1394
دیویی :
‫‬‭616/85223
کتابشناسی ملی :
3995383
شابک :
978-600-93982-9-4
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه ابزارهای ارزیابی و تشخیص اختلال پنیک و آگورافوبی