امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000
نظر شما چیست؟
هنگام گل گندم، دختران مستانه به دشت ها و گندم زارهای پر از گل های وحشی می رفتند؛ زلفشان را با گل های معطر آدین می کردند و آنگاه که با کوله باری از گل ها و گیاهان خوردنی و دارویی به خانه باز می گشتند، صدای خنده هایشان دل انگیز و امیدوار کننده و دعوت کننده به مشارکت در این شادی صمیمانه بود...
صفحات کتاب :
274
کنگره :
‫PIR8159‭‭ /ر7835‭‬‫‬‭و7 1395
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
4203691
شابک :
978-600-95210-6-7
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه وقتی گندم ها گل می کنند