امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
قرآن کریم نور مطلقی است که غروب و افول در آن راه ندارد؛ چراغ روشنی بخشی است که خموشی پذیر نیست؛ دریای پهناوری است که عمق آن پیدا نیست؛ راه مستقیمی است که رهروانش را گمراه نمی سازد؛ پرتو تابانی است که تاریکی به آن راه ندارد و داروی شفابخشی است که با عمل به آن، از امراض و بیماری ها خوف و هراسی نیست. قرآن مایه عزّت و سربلندی است که یاران آن مغلوب نخواهند شد و کتابی است که خداوند آن را سیراب کننده تشنگان و بهار دل های دانشمندان قرار داده است. ..
صفحات کتاب :
527
کنگره :
‫‬‭BP102/13‫‭‫‬‭/م3د4 1391
دیویی :
‫‬‭297/18‬
کتابشناسی ملی :
2313490
شابک :
978-964-195-365-4
سال نشر :
1391
کد کتاب :
BA0147

کتاب های مشابه درسنامه تفسیر ترتیبی (جلد اول)