نظر شما چیست؟
داستان ورود اسلام به هند گونه ای جدایی ناپذیر، با نقش ایرانیان مسلمان پیوند دارد. این ورود اگر چه با اعزام فرستادگان خلیفه مسلمین و تسلط اعراب بر هند آغاز می شود و با اقتدار و کشورگشایی ترکان غزنوی و غوری ادامه می یابد، اما اوج رشد و گسترش آن به دست بخشی از مغولان و گورکانیان بود که نزدیک دو سده با فرهنگ و تمدن ایرانی آشنا شده بودند و اسلام را در بستری از فرهنگ ایرانی در هند، رواج دادند...
صفحات کتاب :
264
کنگره :
‫‬‭‬‭BP16/7‫‭/م8‮الف‬5 1390
دیویی :
‫‬‭‬‭297/91654
کتابشناسی ملی :
2514369
شابک :
978-964-195-504-7
سال نشر :
1390
کد کتاب :
BA0169

کتاب های مشابه اسلام در هند