داستان کوتاه - لیست آثار

آیه های سبز

لیله القدر

از 5,000 تا 27,500 تومان

در هم ماندگی

اسماء شایسته فر

9,500 تومان

خدمات درمانی در تسخیر ارواح

ریچارد استپ

از 5,900 تا 15,000 تومان

آختامار

آزیتا رضایی همامی

16,990 تومان

حرفهای درگوشی

رحیم مخدومی

10,000 تومان

واگن مخصوص

مصطفی خدامی

7,500 تومان

یک مشت نخودچی

مریم بصیری

12,000 تومان

وریا

سیده زهرا محمدی

30,000 23,700 تومان

ستاره من

ناصر نادری

15,000 11,850 تومان