سیاسی اجتماعی و فرهنگی - لیست آثار

خود تحریمی

دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی

10,400 تومان

زندگی به سبک جهادی

شهید کاظمی

از 4,000 تا 32,000 از 4,000 تا 25,280 تومان

خاطرات سفیر

نیلوفر شادمهری

از 9,900 تا 26,000 از 7,821 تا 20,540 تومان

فتنه تغلب

انقلاب اسلامی

45,000 35,550 تومان

150 هشتگ

سید بشیر حسینی

35,000 27,650 تومان

7 ج ن

امید کوره چی

45,000 35,550 تومان

اخلاق انتخاباتی

انقلاب اسلامی

9,000 7,110 تومان

حجاب بی حجاب

محمدرضا زائری

45,000 35,550 تومان

خاطرات مرضیه حدیدیچی

سوره مهر

از 11,500 تا 35,000 از 9,085 تا 27,650 تومان

در جهت عکس حرکت کن

گروه نویسندگان

20,000 15,800 تومان

من به قدرت رسید

گروه نویسندگان

15,000 11,850 تومان