امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
مجموعه سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون موضوع دفاع مقدس است.
صفحات کتاب :
11
مدت زمان :
30 دقیقه

کتاب های مشابه دفاع مقدس