خرید و دانلود کتاب التعریف بطبقات الامم

تاریخ جهانی علوم و دانشمندان تا قرن پنجم هجری

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 23,500
نظر شما چیست؟
فیلسوف، مورّخ و پایه گذار مکتب ویژه در تاریخ نگاری اسلامی، اخترشناس و مؤسس رصدخانه طُلیطُله (تولدو) است.

وی دارای آثار فراوانی بوده که متأسفانه هیچ یک از آن ها جز همین کتاب التعریف بطبقات الامم به دست نیامده است. این کتاب با روشی نوین در رده بندی علوم در زمینه تاریخ جهانی علوم و دانشمندان ملل جهان کم نظیر است.
صفحات کتاب :
355
کنگره :
‏‫‭‬‭Q124/97‏‫‭‭/‮الف‬2ط2041 1376
دیویی :
‏‫‭‬‭509
کتابشناسی ملی :
‭م‌77-14673
سال نشر :
1376

کتاب های مشابه التعریف بطبقات الامم

با موفقیت اضافه شد
0