خرید و دانلود کتاب تاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا

در اروپا

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر اثری از پائولو روسی استاد فقید "تاریخ علم" دانشگاه فلورانس و عضو فرهنگستان ملی تیزبینان ایتالیاست.

او در این اثر که آن را حاصل چهل سال بررسی هایش درباره برخی موضوعات انقلاب علمی همراه با آخرین اصلاحات مورد نظرش معرفی می کند، با قلمی جذاب و پخته بسترهای اعتقادی ، فرهنگی و اجتماعی تحول علوم نوین در فاصله تقریبا دو سده سرنوشت ساز از تاریخ اروپا منتهی به پایان قرن هفدهم را تشریح می کند.

کتاب برای فیلسوفان نوشته نشده و در وهله اول برای علاقمندانی است که مشتاق آگاهی از سیر تاریخی آرا و اندیشه ها در علوم طبیعی و فلسفه هستند.

این کتاب یکی از پانزده اثری است که طی دو دهه گذشته پنج ناشر اروپایی در پیوند با یکدیگر تحت عنوان مجموعه "احداث اروپا" منتشر کرده اند و تاریخ اروپا را از جنبه های مختلف و، از آن مهم تر، از منظری جدید و متفاوت، به قلم 15 مورخ و جامعه شناس ممتاز غربی به سرپرستی ژاک لو گوف مورخ فرانسوی تشریح می کنند.

هدف اصلی پائولو روسی، در این کتاب پاسخ گویی به دغدغه های دانش پژوهانی است که می خواهند به فرآیند تاریخی پیچیده و دشوار و در عین حال پرجاذبه و هیجان انگیز تکوین و تحول علوم نوین پی ببرند و بسترهای اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و تاریخی چنین پدیداری را درک و لمس کنند.

نویسنده در این اثر دوره زمانی بیش از دو سده را مبنای بررسی عالمانه خود قرار می دهد و نگاهی هوشمندانه و آگاهی بخش به علل و عوامل زایش و بالندگی علوم جدید می افکند و جهان بینی، مبانی، سبب ها و ابزارآلات پیدایش آن را کندوکاو می کند.

بدون شک بزرگترین شاخصه و وجه ممتاز کتاب، اطلاعات عمیق و گران بهای پائولو روسی در این عرصه و گزینش محققانه منابع و مآخذ بی همتایی است که آن ها را در تتبعات خود مورد استناد قرار می دهد و تصویری چکیده، رسا، شفاف و سرراست از سیر پیدایش علوم جدید به پژوهنده منتقل می سازد.
صفحات کتاب :
532
کنگره :
Q127‭‬ ‭/‮الف‬4‏‫‭ر9 1393
دیویی :
509
کتابشناسی ملی :
3437063
شابک :
978-964-12-0695-8
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه تاریخ پیدایش علوم جدید در اروپا

با موفقیت اضافه شد
0