کتاب آشنایی با قرآن (جلد نهم) (چاپی و pdf)

تفسیر سوره های حاقه، معارج، نوح

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
65,000
10%
ت 58,500
نظر شما چیست؟
مجموعه 14 جلدی آشنایی با قرآن سلسله مباحث تفسیری استاد شهید مطهری در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است که عمدتاً در بین سالهای 1350 تا 1357 شمسی انجام شده است.

جلد اول این مجموعه مقدمه و پیش درآمدی بر این سلسله مباحث محسوب می شود که در آن به مسائلی همچون زبان قرآن، مخاطبهای قرآن، عقل از دیدگاه قرآن و... پرداخته شده است. در مجلدات بعدی تفسیر آیاتی از برخی سور قرآن از جمله حمد، بقره، انفال، توبه، نور و تقریباً جزء سی ام قرآن انجام شده است.

ویژگی ممتاز این مباحث، توجه به مسائل و موضوعات فکری و اجتماعی روز در حین تفسیر آیات قرآنی است که موجب تازگی و زنده بودن این مباحث گردیده است. ویژگی دیگر بیان روشن و روان آن است.
صفحات کتاب :
259
کنگره :
‏‫‬‭BP65/2‏‫‭‭/م‌6آ5 1367
دیویی :
‏‫‭297/188
کتابشناسی ملی :
م‌68-3898
شابک :
964-5600-32-4
سال نشر :
1367

کتاب های مشابه آشنایی با قرآن (جلد نهم)