امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب و نظم امرکم

کتاب و نظم امرکم نوشته محمود زارعی شرح سخنرانی‌ها و صحبت‌های مهم آیت الله خامنه‌ای است که سیدعلی هاشم آن را با زبانی روان به عربی ترجمه کرده است.

نام فصل های کتاب و نظم امرکم عبارت است از لا ینجز أی عمل من دون مؤسسات و نظام، آثار و برکات العمل المؤسساتی، معاییر و ترکیبة المنظمة الثوریة الموفقة، رصد آفات العمل المؤسساتی، الإدارة والنفحة القیادیة، وظائف أعضاء الموسسات و المؤسسات الثوریة فی أجهزة النظام.

صفحات کتاب :
112
کنگره :
‏‫‬‭DSR1691‏‫‭‏‫‭/ک2043 1397
دیویی :
‏‫‬955/0844
کتابشناسی ملی :
5531296
شابک :
‏‫978-600-8857-94-5‬
سال نشر :
1397

کتاب های مشابه و نظم امرکم

با موفقیت اضافه شد
0